Zmenka

Zmenka - tento pojem je možné definovať ako písomný záväzok, ktorý má presne ustanovenú formu. Držiteľovi umožňuje požadovať o vyplatenie sumy na zmenke v presne určenom termíne. Je to taktiež platobný úverový prostriedok, ktorý má prednosť pred akoukoľvek všeobecnou úpravou.