Oceňovacia tabuľka - úrazové poistenie

Ocenovacia tabuľka slúži na určenie miery závažnosti úrazu, ktorý vytvoril trvalé následky. Mala by byť časťou každej zmluvy. [wp_ad_camp_2] Závažnosť je vyjadrovaná v percentách od 0 do 100%. Väčšinou sa na to poisťovne pozerajú tak, že ak nejaký úraz vytvorí viac trvalých následkov, tak sa percentá sčítavajú - najviac je ale možné dosiahnuť 100%. Keď už je znalcom vyjadrené % plnenia, nie je problém vyrátať sumu, ktorú poistný dostane od poisťovne.