Úrazové poistenie

Úrazové poisteniePoužíva sa na krytie úrazu, ktorý bol spôsobený vonkajšou silou, alebo vlastným pričinením. Samotné poistenie sa skladá z viacerých zložiek, resp. rizík. Smrť následkom úrazu - to je to najzávažnejšie, pri ktorom nastáva usmrtenie poistenej osoby Trvalé následky úrazu - v tomto prípade úraz vytvára trvalé následky, poisťovňa v tomto prípade prizná plnenie podľa špeciálnej tabuľky - tzv. oceňovacej tabuľky. Viď oceňovacia tabuľka. Bolestné - týmto sa poisťuje čas, ktorý je nevyhnutný na vyliečenie následkov úrazu. Každá diagnóza je bodovo ocenená a pokiaľ nastane situácia, že liečenie úrazu presiahne stanovený minimálny počet dní tak vtedy poisťovna vyplatí plnenie - suma bude časťou z poistnej sumy, prípadne celá. [wp_ad_camp_2] Denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu - poisťovňa preplatí čas, ktorý poistený "preležal" v nemocnici. Niektoré poistky majú spoluúčasť a vtedy vzniká nárok až od určitého počtu dní - akokeby poistený "odpustil" časť svojho nároku.