Doba splácania

Je to doba, za ktorú musí klient splatiť kompletnú dlžnú čiastku navýšenú o úroky.  Platí, že čím dlhšia doba splatnosti, tým viac preplatíte daný úver. Odporúča sa teda použiť čo najkratšiu dobu splácania, aby ste čo najviac peňazí ušetrili. Niektoré banky umožňujú dobu splatnosti meniť - niektoré to urobia zadarmo, niektoré za poplatok.