Bezúčelová pôžička

Bezúčelová pôžička býva v bankách častejšie označovaná ako bezúčelový úver alebo spotrebný úver. Na Slovensku snáď ani nie je banka, ktorá by takýto typ úveru neposkytovala. Je to jeden z najčastejšie vyberaných úverov, pretože od žiadateľov nie je vyžadované dokladovanie účelu, pre ktorý sa má úver použiť. Dáva to ľuďom určitú voľnosť a necítia sa takí sledovaní. [wp_ad_camp_2] Práve reklamy na tento úver tvoria väčší podiel reklamy bánk. Veď prečo by aj nie, keď sú pre banku veľkým zdrojom príjmu. Oproti iným typom bankovým úverov má tento najvyššiu RPMN.

Výhody

  • pôžička až do výšky niekoľkých stotisíc €
  • úroková sadzba je oproti nebankovkám podstatne nižšia
  • žiadateľ nemusí mať trvalé bydlisko na Slovensku
  • stačí aby bol zabezpečený ručiteľ, vy nemusíte
  • nie je potreba dokladovania vášho príjmu
  • úver môžete čerpať väčšinou hneď v deň podania žiadosti
  • môžete si zvoliť, či chcete splátky splácať mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne
  • nespornou výhodou je určite fakt, že takýto úver môžete predčasne splatiť

Nevýhody

  • potreba dokladovať dostatočné finančné zabezpečenie v určitej výške

Súčasné produkty bánk

Tatrabanka

Takýto účet sa v Tatrabanke nazýva Bezúčelový úver Garant. Úver je možné čerpať vo výške 1000 - 800 000€ s úrokovou sadzbou od 5,4% p.a. Žiadateľ môže byť starší ako 65 rokov a nemusí mať trvalé bydlisko na území Slovenska.

VÚB

Všeobecná úverová banka nazýva tento úver svojským názvom Flexipôžička na čokoľvek. Má trochu striktnejšie pravidlá a úver je možné čerpať len vo výške 490 - 24 900€ a použiť lehotu splatnosti 12 až 84 mesiacov. Vek žiadateľa môže byť v rozmedzí 23-62 rokov.

SLSP

Tu ho nazývajú úplne jednoducho Spotrebný úver na Čokoľvek. Je určený pre ľudí vo veku 18 až 65 rokov. Splatnosť si môžete vybrať medzi 1-10rokmi. Čerpanie od 700€ až do 20 000€ aj bez ručiteľa.

ČSOB

Prvý produkt na tomto výpise, ktorý nemá žiadne špeciálne meno a volá sa jednoducho Bezúčelový spotrebiteľský úver. Určite si nemyslím, že by to bolo na škodu. Možno práve naopak. Bez zabezpečenia je možné čerpať úver vo výške 600 až 25 000€ pri zvolenej splatnosti 1 až 5 rokov. Môžte si zvoliť deň, kedy chcete uhrádzať splátku. Ponúka odklad prvých 3 mesačných splátok a poistenie pre prípad nepredvídateľných udalostí.
Prehlásenie:
Nezaručujeme sa za aktuálnosť a pravdivosť zverejnených údajov. Odporúčame vám, aby ste si ich v prípade skutočného záujmu uverili na oficiálnych stránkach bánk. Údaje boli čerpané 31.1.2010 zo stránok nižšie.
Použité zdroje:
http://www.vub.sk/osobne-financie/byvanie-pozicky/flexipozicka/flexipozicky-na-cokolvek/kalkulacka/
http://www.tatrabanka.sk/cms/page/sk/mali_podnikatelia/uverove_produkty/bezucelovy_uver_tb_garant.html?__menuClick=1
http://slsp.sk/spotrebny-uver-na-cokolvek.html
http://www.csob.sk/bezucelovy-spotrebitelsky-uver