Bankový register klientov

Inak ponímané aj ako databáza klientov, ktorú vedie nezávislá inštitúcia a finančné inštitúcie, či už banka, alebo niektorá z nebankoviek (Provident, Cetelem...) majú do nej prístup a takto vedia o vás veľmi rýchlo zistiť, či ste už predtým nemali problém so splácaním. Takto si vlastne napomáhajú navzájom, aj keď sú si konkurenciou.