Pôžičky pre dôchodcov

Pôžičku pre dôchodcov ponúkajú bankové i nebankové finančné spoločnosti. Väčšinou sa jedná o bezúčelové pôžičky, ktorých využite dôchodcovia nemusia dokladovať. Pri schvaľovaní pôžičky je rozhodujúci hlavne vek žiadateľa. U nebankového sektoru je napríklad možné žiadať o pôžičku ešte v deň pred 75. narodeninami klienta. [wp_ad_camp_2] Pre vybavenie pôžičky pre dôchodcov si treba so sebou zobrať kópiu občianskeho preukazu a ďalší doklad totožnosti – napr. vodičský preukaz, pas alebo rodný list. Taktiež aj ústrižok z originálnej modrej dôchodkovej zloženky. Pri vybavovaní sa môže žiadateľ o peniaze poistiť proti smrti, invalidite, úrazu ale aj strate zamestnania. V prípade, že mal dôchodca v minulosti problémy so splácaním a je v registri dlžníkov uvedený, je lepšie ak požiada o pôžičku z nebankového sektoru. Pôžičky pre dôchodcov sú poväčšine vybavené pomerne rýchlo a peniaze žiadateľ dostane v hotovosti alebo aj na svoj bankový účet. Výhodou je, že dôchodca nemusí zadávať účel pôžičky a taktiež jeho partner o tom všetkom nemusí byť informovaný.