Potvrdenie o príjme je vlastne doklad, ktorým poskytovateľovi pôžičky preukážete výšku svojho mesačného príjmu. Čítajte viac… »