Pôžičky do 24 hodín sú vybavené a poskytnuté ihneď na druhý deň. Ponúkajú ich bankové i nebankové sektory. Na tento typ úverov sa však špecializujú predovšetkým nebankové inštitúcie. Čítajte viac… »

Je to doba, za ktorú musí klient splatiť kompletnú dlžnú čiastku navýšenú o úroky.  Platí, že čím dlhšia doba splatnosti, tým viac preplatíte daný úver. Odporúča sa teda použiť čo najkratšiu dobu splácania, aby ste čo najviac peňazí ušetrili. Niektoré banky umožňujú dobu splatnosti meniť – niektoré to urobia zadarmo, niektoré za poplatok.

Bezúčelová pôžička býva v bankách častejšie označovaná ako bezúčelový úver alebo spotrebný úver. Na Slovensku snáď ani nie je banka, ktorá by takýto typ úveru neposkytovala. Je to jeden z najčastejšie vyberaných úverov, pretože od žiadateľov nie je vyžadované dokladovanie účelu, pre ktorý sa má úver použiť. Dáva to ľuďom určitú voľnosť a necítia sa takí sledovaní. Čítajte viac… »