Úrazové poisteniePoužíva sa na krytie úrazu, ktorý bol spôsobený vonkajšou silou, alebo vlastným pričinením. Samotné poistenie sa skladá z viacerých zložiek, resp. rizík. Čítajte viac… »

Ocenovacia tabuľka slúži na určenie miery závažnosti úrazu, ktorý vytvoril trvalé následky. Mala by byť časťou každej zmluvy.

Čítajte viac… »