Pôžičku pre dôchodcov ponúkajú bankové i nebankové finančné spoločnosti. Väčšinou sa jedná o bezúčelové pôžičky, ktorých využite dôchodcovia nemusia dokladovať. Pri schvaľovaní pôžičky je rozhodujúci hlavne vek žiadateľa. U nebankového sektoru je napríklad možné žiadať o pôžičku ešte v deň pred 75. narodeninami klienta.

Pre vybavenie pôžičky pre dôchodcov si treba so sebou zobrať kópiu občianskeho preukazu a ďalší doklad totožnosti – napr. vodičský preukaz, pas alebo rodný list. Taktiež aj ústrižok z originálnej modrej dôchodkovej zloženky. Pri vybavovaní sa môže žiadateľ o peniaze poistiť proti smrti, invalidite, úrazu ale aj strate zamestnania. V prípade, že mal dôchodca v minulosti problémy so splácaním a je v registri dlžníkov uvedený, je lepšie ak požiada o pôžičku z nebankového sektoru.

Pôžičky pre dôchodcov sú poväčšine vybavené pomerne rýchlo a peniaze žiadateľ dostane v hotovosti alebo aj na svoj bankový účet. Výhodou je, že dôchodca nemusí zadávať účel pôžičky a taktiež jeho partner o tom všetkom nemusí byť informovaný.

Prosím nepíšte do komentárov žiadosti o pôžičku - táto stránka je len informačná a teda neposkytujeme žiadne úvery. Skúste si pridať dopyt na pôžičku tu

1 Response to

  1. Online pôžičky

    on May 28 2012

    […] pôžičky cez sms, pôžičky pre mamičky na MD, pôžičky pre vysokoškolákov, ale aj pôžičky pre ľudí na dôchodku. Pre mnohých ľudí je najzaujímavejším produktom pôžička ihneď, inak nazývaná aj […]

Comment RSS · TrackBack URI